Ostróda, 29 stycznia 2013r.

IGK.271.2.2013

 

Tablica informacyjna, strona internetowa

 

 

Dotyczy: Zapytania o cenę ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda“

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na zadanie ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda“ została wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami ,,TOPOZ” Maciej Wronka, ul. M. Kopernika 17/4 10-512 Olsztyn za cenę ofertową brutto 395,00 zł. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami ,,TOPOZ” Maciej Wronka, ul. M. Kopernika 17/4, 10-512 Olsztyn spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała podczas oceny 100 punktów.

 

Ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożył:

- Mgr inż. arch. Kazimierz Burzyński ul. Dworcowa 33m30, 10-437 Olsztyn. - otrzymał 94 punkty podczas oceny ofert.

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.01.2013, ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, odsłon: 1 215


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563438
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości