Ostróda, 16 czerwca 2009r.

IGK-341/4/2009

 

Dotyczy: Zapytania o cenę ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda“

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmian.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na zadanie ,,Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy Ostróda“ została wybrana oferta nr 1 złożona przez Mgr inż. arch. Kazimierz Burzyński ul. Dworcowa 33m30, 10-437 Olsztyn. Oferta złożona przez Mgr inż. arch. Kazimierz Burzyński ul. Dworcowa 33m30 10-437 Olsztyn spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i otrzymała podczas oceny 400 punktów.

 

Ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożyła firma:

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami ,,TOPOZ” Maciej Wronka, ul. M. Kopernika 17/4 10-512 Olsztyn- 291,44 punkty

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2009, ostatnia aktualizacja: 17.06.2009, odsłon: 948


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15607972
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości