Informacja dla osób/wyborców zameldowanych na pobyt czasowy na terenie Gminy Ostróda
 
Urząd Gminy Ostróda, uprzejmie informuje, że zameldowanie na pobyt czasowy nie jest równoznaczne z możliwością brania udziału w głosowaniu w jakichkolwiek wyborach lub referendach mających miejsce podczas trwania meldunku czasowego.
 
Wyborcy zamieszkali na terenie gminy Ostróda bez zameldowania na pobyt stały (tj. zameldowani na pobyt czasowy lub nigdzie nie zameldowani) wpisani są do rejestru/spisu wyborców, jeśli złoża w tej sprawie w Urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania odpowiedni wniosek:
 
- wpisanie do rejestru wyborców (na stałe) - każde wybory i referenda - wpisanie do spisu wyborców (jednorazowe, na każde wybory, najpóźniej w 5 dniu przed dniem głosowania) - uwaga ten przypadek nie dotyczy wyborów samorządowych!
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.21, poz. 112 ze zm.)

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.09.2015, ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, odsłon: 1 048


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214119
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości