Ewidencja Ludności

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres:  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 16, pok. 116 i 89 676 07 17, pok. 117.

 

Zasady udostępnienia reguluje:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).

 

Sposób udostępnienia danych:

Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji unieważnionych i wydanych dowodów osobistych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu posiadającego interes prawny.

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.10.2006, ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, odsłon: 5 396


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055443
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości