Wyborco, aby dopisać się do spisu wyborców w gminie Ostróda:
 
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców.
2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. 117.
 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o dopisanie do spisu.
2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Nie dotyczy obwodów odrębnych utworzonych w Szpitalach, Zakładach Karnych, Domach Pomocy Społecznej itp.
 
Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015r. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy Ostróda. Dotyczy także wyborców zgłaszających chęć głosowania w lokalu przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd gminy miejsca stałego zameldowania - na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców - skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.
 
Wnioski o dopisanie do spisu wyborców można składać do 20 października 2015 r. w godzinach urzędowania tj. 7.30 - 15.30.
 
Załączniki do pobrania
1. wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.09.2015, ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, odsłon: 1 260


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559184
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości