Dopisanie do spisu wyborców
 
    Dopisanie do spisu wyborców
    Jeśli będziesz w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  13 października 2019 r. przebywał na terenie gminy Ostróda i chciałbyś zagłosować - dopisz się jednorazowo do spisu wyborców. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy wyborców czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych.
 
    Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w gminie Ostróda oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres wpisu do rejestru wyborców.
 
    Dopisanie do spisu wyborców jest wpisem jednorazowym (do najbliższych wyborów).
 
    Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Ostródzie do dnia 8 października 2019 r.
 
    Wniosek możesz również złożyć przez Internet, ale konieczny jest Profil Zaufany na platformie E-Puap lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 
    Podstawa prawna
    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.
    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Obowiązek informacyjny
 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 

 

Data przekazania do publikacji: 03.10.2019
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.10.2019, ostatnia aktualizacja: 03.10.2019, odsłon: 524


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559157
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości