Informacja o wynikach naboru kandydatów

na rachmistrzów spisowych

 

Wójt Gminy Ostróda informuje, że na kandydatów na rachmistrzów spisowych zostały wybrane następujące osoby:

 

1. Fafińska Łucja.

 

2. Fafiński Karol.

 

3. Kosecki Tomasz.

 

4. Pawłowski Rafał.

 

5. Pisarkiewicz Ewelina.

 

Ponadto na liście rezerwowej znaleźli się:

 

1. Gasikowska Anna.

 

2 Palmowska Katarzyna.

 

Wybrane osoby spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.

 

11 czerwca 2010 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Ostróda

o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

I. Rachmistrze spisowi zostaną powołani przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

II. Wymagania niezbędne dla kandydatów:

 

1. Ukończone 18 lat.

 

2. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie (ekonomiczne, rolnicze lub geodezyjne).

 

3. Posiadać bardzo dobrą praktyczną znajomość obsługi komputera.

 

4. Być obeznanym z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umieć praktycznie wykorzystać mapy cyfrowe.

 

5. Pożądana znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.

 

III. Zakres zadań wykonywanych przez rachmistrzów spisowych:

 

Rachmistrze spisowi zobowiązani są do odwiedzania gospodarstw rolnych podlegających spisowi według wykazu otrzymanego od dyspozytora wojewódzkiego, w tym punktów adresowych przydzielonych w trakcie prowadzenia prac spisowych oraz do zebrania danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań. W swojej pracy  posługują się urządzeniem typu hang – held.

 

IV. Wynagrodzenie:

 

Wysokość wynagrodzenia dla rachmistrza spisowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie praz związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1582).

 

V. Wymagane dokumenty:

 

1. Podanie o zatrudnienie.

 

2. Kopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie.

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie, pocztą na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 9 czerwca 2010r.

 

VII. Ogłoszenie o wyniku naboru:

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 11 czerwca 2010 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.gminaostroda.pl ).

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 08.06.2010, ostatnia aktualizacja: 11.06.2010, odsłon: 1 560


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212926
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości