Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.
 
Terminy:
 
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
 
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
 
Sposób złożenia deklaracji:
 
1. Drogą elektroniczną: Poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl/ lub https://zone.gunb.gov.pl/ - wymagane jest posiadanie profilu zaufanego
 
2. W formie papierowej: Wypełnioną deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda lub przesłać pocztą.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
 
Referat Gospodarki Komunalnej
Adres: Urząd Gminy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 108 i 110
Tel.(89) 676 07 45 lub (89) 676 07 08
 
Druki do pobrania:
 
1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 
2. Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.01.2022, ostatnia aktualizacja: 31.03.2022, odsłon: 1 047


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810355
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości