Decyzja Nr 82/2024 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.12.2024.AS z dnia 15 kwietnia 2024 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 16.04.2024
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2024, ostatnia aktualizacja: 16.04.2024, odsłon: 33


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458889
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości