Decyzja Nr 81/2023 o warunkach zabudowy, znak: RGP.6730.131.2022.AS z dnia dnia 10 maja 2023 r.

 

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 12.05.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.05.2023, ostatnia aktualizacja: 12.05.2023, odsłon: 68


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458714
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości