Decyzja Nr 6/2024 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.272.2023.KL z dnia 09 stycznia 2024 r.

 

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 10.01.2024
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.01.2024, ostatnia aktualizacja: 10.01.2024, odsłon: 53


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458882
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości