Decyzja Nr 45/2023 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.234.2022.MC z dnia 24 marca 2023 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 21.02.2024
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.02.2024, ostatnia aktualizacja: 21.02.2024, odsłon: 39


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458799
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości