Decyzja Nr 20/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.22.2023.AS z dnia 13 listopada 2023 r. wraz z analizą

 

 

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 15.11.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.11.2023, ostatnia aktualizacja: 15.11.2023, odsłon: 60


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458915
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości