Decyzja Nr 164/2023 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.130.2023.MC z dnia 14 września 2023 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko.

Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781).

Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 19.09.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.09.2023, ostatnia aktualizacja: 19.09.2023, odsłon: 37


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458901
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości