Decyzja Nr 139/2022 o warunkach zabudowy z dnia 07 lipca 2022 r. znak: RGP.6730.53.2022.AS

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 07.02.2024
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.02.2024, ostatnia aktualizacja: 07.02.2024, odsłon: 32


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458721
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości