Decyzja Nr 133/2023 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.98.2023.MC z dnia 31 lipca 2023 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 28.07.2023
Osoba przekazująca: Małgorzata Chendoska

Sporządził/a: Małgorzata Chendoska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.08.2023, ostatnia aktualizacja: 02.08.2023, odsłon: 49


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16459020
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości