Decyzja Nr 127/2023 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.94.2023.AS z dnia 20 lipca 2023 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 

Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko.

Wyłączenia dokonano na podstawie ustawyz dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 21.07.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.07.2023, ostatnia aktualizacja: 21.07.2023, odsłon: 58


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16459022
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości