Decyzja Nr 125/2023 o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.93.2023.KL z dnia 14 lipca 2023 r.

 

W ww. decyzji wyłączono jawność ze względu na prywatność osób fizycznych poprzez oznaczenie jako "XXXX". 
Zakres wyłączenia:dane osobowe osób fizycznych tj. imię i nazwisko. Wyłączenia dokonano na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r . poz. 1781). Wyłączenia jawności 
dokonał Inspektor Ochrony Danych.

 

Data przekazania do publikacji: 18.07.2023
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.07.2023, ostatnia aktualizacja: 18.07.2023, odsłon: 28


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458809
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości