Oświadczenie majątkowe 2016

WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄ ORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU WÓJTA
 
WZÓR OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY
 
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 23.01.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 31.03.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 01.02.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 27.04.2017r.
 
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
 
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie


data publikacji: 10.05.2018, ostatnia aktualizacja: 10.05.2018, odsłon: 2 204


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786588
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości