Oświadczenia majątkowe 2017

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
1. Bogusław Fijas - Wójt Gminy Ostróda
2. Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy Ostróda
3. Teresa Ołowska - Skarbnik Gminy Ostróda
4. Danuta Kucharczuk - Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda 
5. Ewa Malinowska - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
6. Beata Czerkas - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
7. Artur Lewartowski - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
1. Bartnicki Andrzej
2. Bojar Witold
3. Brzózka Lila
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
5. Korpusik Stanisław
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
7. Nowakowski Roman
8. Nowicki Łukasz
9. Pawszyk Jarosław
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Stabińska Barbara
12. Szostek Marek
13. Wiśniewski Józef
14. Wolf Łukasz
15. Woźny Mieczysław
 
Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Oswiatowych
 
1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
2. Maciej Fryczyński -Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
3. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
4. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
5. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
6. Rafał Jarema - Dyrektor Gimnazjum w Durągu
7. Elżbieta Hanna Ciechanowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
8. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
9. Katarzyna Ślusarz - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
10. Bożena Bohdziewicz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
11. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
12. Grzegorz Kastrau - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku, zakończenie pracy
13. Katarzyna Wrzesińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, rozpoczęcie pracy
14. Justyna Marta Jóźwiak - Galant - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku, rozpoczęcie pracy
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
1. Danuta Niemanowska - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Marta Żeberek - Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
3. Joanna Trzebiatowska Murawska - Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
4. Jan Waldemar Ignaczewski - Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie


data publikacji: 08.01.2019, ostatnia aktualizacja: 08.01.2019, odsłon: 2 397


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15822434
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości