GMINA OSTRÓDA
NAZWA GMINY:  Ostróda Logo Gminny Ostróda
RODZAJ:  GW - Gmina wiejska
KOD:  14-100
MIEJSCOWOŚĆ:  Ostróda
ADRES:  ul. Jana III Sobieskiego 1
KONTAKT:  tel. (89) 676 07 00,
 fax. (89) 676 07 90,
 e-mail:
ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP  /gminaostroda/skrytka
Wójt Gminy:  Bogusław FIJAS
 tel. (89) 676 07 80 w. 780
 tel. kom. 695 373 730
Zastępca Wójta Gminy:  Grzegorz KASTRAU
 tel. (89) 676 07 80 w. 780
Przewodniczący Rady Gminy:  Marek HUSAR
Sekretarz Gminy:  Beata CZERKAS
 tel. (89) 676 07 16 w. 716
Skarbnik Gminy:  Anna PŁECHA
 tel. (89) 676 07 48 w. 748
NIP:  741-209-01-57
Regon:  510743255
RACHUNKI BANKOWE
wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa itd.), opłat, czynszów, wykupu nieruchomości i inne 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
subwencje, dotacje, udział gminy w podatkach 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
Obrazek Emapy


data publikacji: 27.05.2014, ostatnia aktualizacja: 13.05.2024, odsłon: 277 250


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541269
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości