Zgłoszenie zmiany we wpisie w CEIDG

Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 

2.Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie  w CEIDG. Nie ma obowiązku przekładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji , gdy odpowiednie numery znalazły się we wpisie, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115

Telefon: (0-89) 6760715.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 

II. Wymagane opłaty:

Wniosek o zmianę do CEIDG nie podlega opłacie.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wprowadzenie danych do CEIDG w ciagu jednego dnia roboczego

 

IV. Tryb odwoławczy:

Brak

 

V. Uwagi:

Wniosek o zmianę danych w CEIDG  można złożyć:

- on- line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2 344

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972767
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved