Nasz znak : RGP.6733.24.2011             Ostróda, dnia 30 grudnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 30/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kabla optotelekomunikacyjnego dla potrzeb Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie gminy Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr 24/4, 24/5, 197/6, 349, 350, 3196/6, 143/12, 143/10, 168/5, 3245 i 169 położonych w Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,pok. nr 315.

 

                                                                      Wójt Gminy Ostróda

                                                                     Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.01.2012, ostatnia aktualizacja: 13.02.2012, odsłon: 663


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580619
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości