Nasz znak : RGP-7331-1/28/2009                               Ostróda, dnia  31 grudnia 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 29 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 30/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej do realizowanych budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/51, 310/46 i 310/36 położonych przy ul. Wiosennej w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2010, ostatnia aktualizacja: 27.01.2010, odsłon: 569


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948015
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości