Nasz znak : RGP.6733.23.2011              Ostróda, dnia 07 grudnia 2011 r.

                                    

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )zawiadamia się, że w dniu 06 grudnia 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 27/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221/6 i 333/1 położonych przy ul. Szkolnej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2011, ostatnia aktualizacja: 16.01.2012, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584619
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości