Nasz znak : RGP-7331-1/38/2010                   Ostróda, dnia  10 października 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 października 2011 r.Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 25/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie placu zabaw i boiska sportowego, przewidzianej do realizacji na działce nr 139/68 położonej w miejscowości Klonowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2011, ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584681
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości