Nasz znak : RGP-7331-1/25/2010                                  Ostróda, dnia  2 listopada 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 29 października 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 23/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych , przewidzianej do realizacji na działkach nr 203, 243/5, 243/11 i 243/10 położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.11.2010, ostatnia aktualizacja: 07.12.2010, odsłon: 669


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580543
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości