Nasz znak : RGP.6733.22.2011                      Ostróda, dnia 10 października 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)zawiadamia się, że w dniu 7 października 2011 r.Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 23/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do  zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 677/2, 300  w miejscowości  Tyrowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2011, ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, odsłon: 662


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584470
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości