Nasz znak : RGP-7331-1/10/2010                                 Ostróda, dnia  21 kwietnia 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 20 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 5/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 147/3, 147/4 i 193 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.04.2010, ostatnia aktualizacja: 01.06.2010, odsłon: 601


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580275
odsłon strony

Aktualnie mamy
57 gości