Nasz znak : RGP-7331-1/14/2010                     Ostróda, dnia 8 września  2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 7 września 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 18/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY, przewidzianej do realizacji na działce nr 4/104 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.09.2010, ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, odsłon: 688


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580463
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości