znak : RGP-7331-1/45/2010                        Ostróda, dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 14 kwietnia 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 1/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 50/5, 50/4, 50/1, 50/3 i 51/1 położonych w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.04.2011, ostatnia aktualizacja: 19.05.2011, odsłon: 665


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584655
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości