Nasz znak : RGP.6733.6.2011

Ostróda, dnia 26 maja 2011 r.

 

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 10/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 

1. „Przebudowa śluzy Mała Ruś„ (realizowanej w ramach zadania Przebudowa Śluz Miłomłyn, Zielona , Ostróda, Mała Ruś na Kanale Elbląskim),

 

2. „Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie„ (realizowane w ramach zadania Oznakowanie turystyczne przy obiektach kanału ), przewidzianej do realizacji na działkach nr 170, 175 w obrębie Mała Ruś i działkach nr 235/1 i 261/1 położonych w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 26.05.2011, ostatnia aktualizacja: 01.07.2011, odsłon: 748


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584761
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości