Ostróda, 16 maja 2007 r.

 

341/5/07

                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: „Opracowanie wniosku do wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC oraz przygotowanie wniosków o wydanie emisyjnych pozwoleń sektorowych dla pozostałych instalacji, które powstają w ramach inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie koło Ostródy” zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę: ENINA Andrzej Łuczak ul. Narutowicza 35/6  64 -100 Leszno.

Wyboru dokonano na podstawie kryterium SIWZ: najniższa cena.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin

Regionu Ostródzko-Iławskiego

„Czyste Środowisko”

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: ZUOK
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2007, ostatnia aktualizacja: 17.05.2007, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302311
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości