Nasz znak : RGP.6733.15.2012

Ostróda, dnia 13 listopada 2012 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, że w dniu 30 października 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci SN 15kV i nn0,4 kV i budowie słupowej stacji transformatorowej do zasilenia budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 77/30, 245/13, 162, 161, 3010/1, 9/6, 3010/2, 125/2 i 115/2 położonych w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.01.2013, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952941
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości