Zarządzenie Nr/23/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urzęd. Woj.Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Kraplewo, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

   - Nr 9/3 o pow. 3394 m2., z przeznaczeniem na urządzenie terenu rekreacyjnego i urządzenia sportowego (urządzenie ogródka jordanowskiego w Kraplewie)

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 06.04.2006, ostatnia aktualizacja: 06.04.2006, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312721
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości