Zarządzenie nr 99/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 października 2009

 

w sprawie: przeprowadzenia w roku 2009 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

      Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002r Nr 76 poz. 694/ zarządzam  przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy w/g planu inwentaryzacji na 2009 rok.

 Jednocześnie powołuję niżej wymienionych pracowników urzędu do komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji:

 

      1. Małgorzata Leszczyńska - przewodnicząca komisji

 

      2. Iwona Derbin - członek komisji

 

      3. Aleksandra Bojar - członek komisji

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Plan inwentaryzacji składników majątkowych w GMINIE OSTRÓDA objętych spisem z natury w roku 2009

Inwentaryzowany składnik majątkowy

 

Jednostka organizacyjna Gminy

Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji

Przewodniczący zespołu spisowego

Data inwentaryzacji rzeczywista

Pozostałe środki trwałe

Lokale wyborcze w:

- Brzydowie

- Durągu

- Idzbarku

- Pietrzwałdzie

-Reszkach

- St. Jabłonkach

-Turznicy

-Wałdowie

- Kajkowie

-Szyldaku

-DPS Szyldak

-Tyrowie

- Wygodzie

- Zwierzewie

- Lipowie

- GOK Samborowo

 

 

 

 

 

od 26.10.2009r

do 30.11.2009r

 

 

 

 

 

Leszczyńska

Małgorzata

 

Nie zużyte materiały i towary odpisane w koszty w momencie ich zakupu

Urząd Gminy w Ostródzie

31.12.2009r

Leszczyńska

Małgorzata

 

Materiały i towary przekazane pracownikom urzędu do rozliczenia

28.12.2009r

Środki pieniężne w kasie, czeki, akcje, weksle oraz inne papiery wartościowe

31.12.2009r

Druki ścisłego zarachowania

Urząd Gminy w Ostródzie

31.12.2009r

Leszczyńska

Małgorzata

 

Magazyny- paliwo opałowe, węgiel, drewno, olej napędowy i inne towary przechowywane w magazynach.

a/ budynki komunalne w :

-Wałdowie

- Kajkowie

 

 

30.12.2009r

 

 

 

Leszczyńska

Małgorzata

 

b/ samochód UG

31.12.2009r

c/ magazyn drogi

30.12.2009r

d/ magazyn OSP

28.12.2009r

e/cmentarze

28.12.2009r

f/magazyn UG

28.12.2009r

g/magazyn promocji

28.12.2009r

h/magazyn świetlic

28.12.2009r

i/magazyn sportu (LZS)

29.12.2009r

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.10.2009, ostatnia aktualizacja: 14.10.2009, odsłon: 487

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338489
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved