Zarządzenie Nr 99/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 45/4 o pow. 1 ha 9200 m2 położonej w obrębie i miejscowości Wirwajdy - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 10 września 2004r. Rep.”A” Nr 3633 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

Nieruchomość stanowi własność małż: Stanisława i Weroniki Tyszkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 822


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725454
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości