Zarządzenie Nr 98/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami) - zarządzam co następuje:

 

      § 1. W załączniku Nr 1 do  Zarządzeniu Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda wprowadza się następujące zmiany:

 

      1) w poz. 2 pkt. 4 zmienia się nazwę ” stanowisko-archiwista” na „stanowisko d/s koordynacji  informacji przekazywanych do BIP„

 

      2) w poz. 5 pkt. 3 w kolumnie dot. wymiaru zatrudnienia cyfrę „1” zmienia się na  cyfrę „2”.

 

      3) w poz. Razem liczbę „42” zmienia się na liczbę „43”.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 20.09.2006, odsłon: 1 163


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312743
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości