Zarządzenie Nr 97/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 września 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda

 

      2. Teresa Ołowska - członek komisji, Kierownik Ref. Finansowego Urzędu Gminy Ostróda

 

      3. Łucja Fafińska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

 

      4. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Urzędu Gminy Ostróda

 

      § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie i miejscowości Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki: nr 7/6 o pow. 1,2408 ha, nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.09.2011, ostatnia aktualizacja: 15.09.2011, odsłon: 647


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431859
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości