Zarządzenie Nr 97/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora

 

 

      Na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w uzgodnieniu z Warmińsko- Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powierzam funkcję dyrektora Gimnazjum w Lipowie Pani Annie Jadwidze Pasiecznik na okres 1 roku, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2006, ostatnia aktualizacja: 31.08.2006, odsłon: 888


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302236
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości