Zarządzenie Nr 97 /04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 września 2004r.

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn.zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda:

 

   - dz. nr 432/40 o pow. 0,1971 ha, położonej w obrębie Samborowo;

 

   - dz. nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki;

 

   - dz. nr 193/7 o pow. 2,1300 ha, położonej w obrębie Tyrowo;

 

   - dz. nr 10/35 o pow. 2,2402 ha, położonej w obrębie Morliny.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725445
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości