Zarządzenie Nr 97/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 13 października 2003r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46,poz.543 z późn.zm/ Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 113/70 pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Mała Ruś w miejscowości Warlity Wielkie - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 10 września 2003r. Rep.”A” Nr 3256 /03 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 796


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305080
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości