Zarządzenie Nr 96/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 sierpnia 2014r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5“
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm. / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
  1) Przewodniczący - Cezary Wawrzyński;
 
  2) Członek - Artur Lewartowski;
 
  3) Członek - Ewelina Ignaczewska;
 
  4) Członek - Danuta Kucharczuk;
 
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 06.08.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.08.2014, ostatnia aktualizacja: 06.08.2014, odsłon: 383

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9478381
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved