Zarządzenie Nr 96/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 września 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn,„ Remont drogi gminnej w miejscowości Idzbark” .

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr.73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. 14-200 Iława ul. Kard.St. Wyszyńskiego 37 powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Gustaw Marek Brzezin - Przewodniczący.

 

2. Jan Brzozowski - Z-ca Ptrzewodniczącego.

 

3. Zbigniew Tomczyk - członek.

 

4. Zofia Stankiewicz - członek.

 

5. Witold Bojar - członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Przekazano do publikacji dn. 06.10.2011

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.10.2011, ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, odsłon: 641


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432206
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości