Zarządzenie Nr 95/ 09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz. 1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Samborowo gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka:

 

- Nr 638/1o pow. 67m2, - pod drogę gminną.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2009, ostatnia aktualizacja: 25.09.2009, odsłon: 488

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334147
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved