Zarządzenie Nr 95/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

 

      Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powierzam funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie Panu Waldemarowi Zagórnemu na okres 1 roku, tj. od 01.09.2006 r. do 31.08.2007 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.08.2006, ostatnia aktualizacja: 31.08.2006, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312932
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości