Zarządzenie Nr 94/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 września 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę niezabudowaną Nr 129/4 o powierzchni 0,8100 ha, położoną w obrębie i miejscowości Naprom, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.09.2009, ostatnia aktualizacja: 23.09.2009, odsłon: 476

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334136
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved