Zarządzenie Nr 93/2009

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 2009r.

 

w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Korzystanie z gminnych sal sportowych jest odpłatne.

 

      2. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych składających się z co najmniej 4 osób.

 

      § 2. Opłatę pobiera się za każdą godzinę przebywania w sali.

 

      § 3. Grupa zorganizowana znajduje się na sali w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły.

 

      § 4. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:

 

      1. Brzydowo 17,00 zł + VAT 22%

 

      2. Lipowo 17,00 zł + VAT 22%

 

      3. Szyldak 17,00 zł + VAT 22%

 

      4. Tyrowo 17,00 zł + VAT 22%

 

      5. Zwierzewo 12,00 zł + VAT 22%

 

      6. Samborowo 17,00 zł + VAT 22%

 

      § 5. Odpłatność za sale sportowe przy szkołach pobierają dyrektorzy i uzyskaną kwotę przekazują na konto Urzędu Gminy.

 

      § 6. Zasady korzystania z sal sportowych określają ich wewnętrzne regulaminy.

 

      § 7. Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy jest zwolniona z opłat.

 

      § 9. Traci moc zarządzenie Nr 8/2004 Wójta Gminy z dnia 20 lutego 2004r.

 

      § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.09.2009, ostatnia aktualizacja: 23.09.2009, odsłon: 499

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334298
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved