Zarządzenie Nr 92/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki niezabudowane, położone w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

   a) działka Nr 158/21 o powierzchni 0,0916 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha,

 

   b) działka Nr 158/22 o powierzchni 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.09.2011, ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, odsłon: 636


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431856
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości