Zarządzenie Nr 92/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

     § 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Jaworskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

     2. W skład Komisji wchodzą:

 

  1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji;

 

  2/ Irena Rubczewska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 

  3) Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie;

 

  4) Alina Ziniewicz - Ekspert;

 

  5) Regina Okoń - Ekspert;

 

  6) Bożena Bohdziewicz - Przedstawiciel Związku Zawodowego.

 

     3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godz. 7.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Mickiewicza 24, pokój Nr 23.

 

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2006, ostatnia aktualizacja: 25.08.2006, odsłon: 889


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287690
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości